"Бессмертный полк" во Вьетнаме - 2019

События, новости, информация, статьи и репортажи.
ozes
Администратор
Сообщения: 29333
Зарегистрирован: 15 мар 2017 14:33
Контактная информация:

Re: "Бессмертный полк" во Вьетнаме - 2019

Сообщение ozes » 08 май 2019 06:36

IMG_7326.JPG

ozes
Администратор
Сообщения: 29333
Зарегистрирован: 15 мар 2017 14:33
Контактная информация:

Re: "Бессмертный полк" во Вьетнаме - 2019

Сообщение ozes » 08 май 2019 06:37

IMG_7327.JPG

ozes
Администратор
Сообщения: 29333
Зарегистрирован: 15 мар 2017 14:33
Контактная информация:

Re: "Бессмертный полк" во Вьетнаме - 2019

Сообщение ozes » 08 май 2019 06:37

IMG_7328.JPG

ozes
Администратор
Сообщения: 29333
Зарегистрирован: 15 мар 2017 14:33
Контактная информация:

Re: "Бессмертный полк" во Вьетнаме - 2019

Сообщение ozes » 08 май 2019 06:37

IMG_7329.JPG

ozes
Администратор
Сообщения: 29333
Зарегистрирован: 15 мар 2017 14:33
Контактная информация:

Re: "Бессмертный полк" во Вьетнаме - 2019

Сообщение ozes » 08 май 2019 06:38

IMG_7330.JPG

ozes
Администратор
Сообщения: 29333
Зарегистрирован: 15 мар 2017 14:33
Контактная информация:

Re: "Бессмертный полк" во Вьетнаме - 2019

Сообщение ozes » 08 май 2019 06:38

IMG_7331.JPG

ozes
Администратор
Сообщения: 29333
Зарегистрирован: 15 мар 2017 14:33
Контактная информация:

Re: "Бессмертный полк" во Вьетнаме - 2019

Сообщение ozes » 08 май 2019 06:38

IMG_7287.JPG

ozes
Администратор
Сообщения: 29333
Зарегистрирован: 15 мар 2017 14:33
Контактная информация:

Re: "Бессмертный полк" во Вьетнаме - 2019

Сообщение ozes » 08 май 2019 07:41

IMG_7332.JPG

ozes
Администратор
Сообщения: 29333
Зарегистрирован: 15 мар 2017 14:33
Контактная информация:

Re: "Бессмертный полк" во Вьетнаме - 2019

Сообщение ozes » 08 май 2019 07:59

IMG_7333.JPG

ozes
Администратор
Сообщения: 29333
Зарегистрирован: 15 мар 2017 14:33
Контактная информация:

Re: "Бессмертный полк" во Вьетнаме - 2019

Сообщение ozes » 08 май 2019 07:59

IMG_7334.JPG

ozes
Администратор
Сообщения: 29333
Зарегистрирован: 15 мар 2017 14:33
Контактная информация:

Re: "Бессмертный полк" во Вьетнаме - 2019

Сообщение ozes » 08 май 2019 08:00

IMG_7335.JPG

ozes
Администратор
Сообщения: 29333
Зарегистрирован: 15 мар 2017 14:33
Контактная информация:

Re: "Бессмертный полк" во Вьетнаме - 2019

Сообщение ozes » 08 май 2019 10:39

Выступление посла России во Вьетнаме К.В.Внукова на акции "Бессмертный полк" 2019 в Ханое:

Дорогие друзья!

Рад приветствовать вас сегодня в этом значимом для вьетнамской истории месте – древней императорской цитадели «Тханглонг». Здесь, как нигде, чувствуется неразрывная связь времен, когда прошлое буквально на глазах соединяется с настоящим.
Уверен, такой настрой абсолютно полностью соответствует целям и принципам нашего сегодняшнего мероприятия – патриотической акции «Бессмертный полк». Зародившись почти десять лет назад в Сибири, она очень быстро собрала под свои знамена людей буквально по всей России и в других близких нам по духу странах. «Бессмертный полк» проходит в Ханое уже в третий раз и традиционно посвящается крупнейшим датам в нашей истории – Победе над фашизмом 9 мая 1945 года и окончанию борьбы Вьетнама за воссоединение страны 30 апреля 1975 года.

Это мероприятие по-своему уникально, поскольку носит чисто общественный, народный характер. Акция «Бессмертный полк» призвана показать, что нынешнее поколение помнит и ценит подвиг своих отцов и матерей, дедушек и бабушек – тех самых «героев былых времен», которые сложили головы ради того, чтобы мы могли появиться на свет, провели лучшие годы жизни в тяготах и лишениях войны, голоде и холоде блокады, не покладая рук работая в тылу и в абсолютно нечеловеческих условиях выживая во вражеском плену. Давайте сегодня вновь почтим их память, ведь, говоря словами известного стихотворения – «Никто не забыт, ничто не забыто».

Хочу еще раз поблагодарить всех, кто принимает участие в сегодняшнем «Бессмертном полку» и особенно наших вьетнамских друзей. Очень важно, на мой взгляд, что в его строю плечом к плечу стоят потомки участников Великой Отечественной войны и борьбы Вьетнама за независимость. У наших народов непростая история, и роднит нас прежде всего то, что, как бы ни был силен враг, нас никто и никогда не смог завоевать, ведь, как говорил первый Президент Вьетнама Хо Ши Мин, «нет ничего дороже свободы и независимости». Убежден, что победы под Дьенбьенфу и Сталинградом, мужество жителей блокадного Ленинграда и защитников тропы Хо Ши Мина и другие подвиги навсегда запомнятся потомкам как примеры отваги, стойкости и беззаветной преданности Родине.
.......................

Các bạn thân mến!

Tôi rất vui mừng được chào đón các bạn ngày hôm nay tại địa điểm có ý nghĩa lớn lao này đối với lịch sử Việt Nam là Hoàng thành "Thăng Long". Nơi đây, không như bất cứ nơi nào khác, ta có thể cảm nhận được mối liên hệ không thể tách rời giữa các thời đại, khi quá khứ như hòa với hiện tại trước mắt chúng ta.

Tôi tin chắc rằng, tâm trạng này hoàn toàn phù hợp với các mục tiêu và nguyên tắc của sự kiện hôm nay là hành động yêu nước mang tên “Binh đoàn bất tử”. Khởi phát gần mười năm trước đây ở Siberi, hoạt động này đã nhanh chóng tập hợp dưới ngọn cờ của mình mọi người trên khắp nước Nga và các quốc gia khác gần gũi với chúng ta về mặt tinh thần. “Binh đoàn bất tử” được tổ chức tại Hà Nội năm nay là lần thứ ba và theo truyền thống để kỷ niệm những ngày trọng đại nhất trong lịch sử của chúng ta –đó là Ngày Chiến thắng chủ nghĩa phát xít 9 tháng 5 năm 1945 và ngày kết thúc cuộc chiến tranh giải phóng của Việt Nam 30 tháng 4 năm 1975.
Sự kiện này rất độc đáo theo cách của riêng mình, bởi lẽ nó hoàn toàn mang tính chất xã hội và toàn dân. Hoạt động "Binh đoàn bất tử" cho chúng ta thấy rằng, thế hệ hiện nay luôn nhớ và đánh giá cao chiến công của cha mẹ, ông bà mình - "những người anh hùng của một thời đại đã qua", những người đã ngã xuống để chúng ta được sinh ra, những người đã trải qua những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời trong gian khổ, mất mát vì chiến tranh, trong đói khát và lạnh giá giữa vòng vây, ngày và đêm làm việc không biết mệt mỏi ở hậu phương và trong những điều kiện vô cùng man rợ trong giam cầm của kẻ thù vẫn cố phải sống. Nào, chúng ta hãy lại cùng tôn vinh, tưởng nhớ đến họ ngày hôm nay, bởi lẽ, như lời của một bài thơ nổi tiếng – “Không có ai bị quên lãng, không có gì bị lãng quên”..

Tôi xin một lần nữa cảm ơn tất cả những người tham gia “Binh đoàn bất tử” hôm nay và đặc biệt là những người bạn Việt Nam của chúng ta. Theo tôi, điều rất quan trọng là con cháu của những người tham gia cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại và cuộc đấu tranh giành độc lập của Việt Nam đang kề vai sát cánh bên nhau. Hai dân tộc chúng ta có một lịch sử không hề đơn giản và trước hết có điểm chung gắn kết chúng ta, đó là dù kẻ thù có mạnh đến đâu, không kẻ nào và không bao giờ có thể thắng được chúng ta, bởi vì, như vị Chủ tịch nước đầu tiên của Việt Nam Hồ Chí Minh đã nói “Không có gì quý hơn độc lập và tự do”. Tôi tin rằng, những chiến thắng Điện Biên Phủ và Stalingrad, lòng quả cảm của người dân Leningrad trong vòng vây và những người lính của đường mòn Hồ Chí Minh và những chiến công khác sẽ được con cháu nhớ mãi như những tấm gương về lòng dũng cảm, bền bỉ và lòng trung thành vô tận với Tổ quốc.

(Иллюстрированный журнал Вьетнам)

ozes
Администратор
Сообщения: 29333
Зарегистрирован: 15 мар 2017 14:33
Контактная информация:

Re: "Бессмертный полк" во Вьетнаме - 2019

Сообщение ozes » 08 май 2019 10:44

IMG_7348.JPG

ozes
Администратор
Сообщения: 29333
Зарегистрирован: 15 мар 2017 14:33
Контактная информация:

Re: "Бессмертный полк" во Вьетнаме - 2019

Сообщение ozes » 08 май 2019 10:44

IMG_7337.JPG

ozes
Администратор
Сообщения: 29333
Зарегистрирован: 15 мар 2017 14:33
Контактная информация:

Re: "Бессмертный полк" во Вьетнаме - 2019

Сообщение ozes » 08 май 2019 10:44

IMG_7338.JPG

Ответить

Вернуться в «Россия и Вьетнам»

Поделиться: